Príbehy

V Návrate sme sa rozhodli pátrať po motivácii pestúnov prijať dieťa do svojej rodiny. Odpovede pestúnov sa možno stanú niekomu inšpiráciou, niekoho scitlivia na pestúnsku rodinu žijúcu v jeho okolí, a niekomu pomôžu lepšie pochopiť život pestúnskych rodín.

Byť pestúnkou. Eva Stanková

Aké je to byť pestúnkou samožiadeteľkou? Akú rolu zohrali v rozhodnutí pani Stankovej vziať si...

čítať viac

Byť pestúnom – Foltínovci

Manželia Foltínovci sa rozhodli prijať do svojej rodiny najskôr jedno dievčatko a neskôr druhé. Po...

čítať viac

Ako sa stalo, že ste pestúni? Herákovci

Tretí ročník projektu Keď ide o život, sa venuje téme pestúnstva. O tom, čo to znamená...

čítať viac