Byť pestúnom – Foltínovci

Manželia Foltínovci sa rozhodli prijať do svojej rodiny najskôr jedno dievčatko a neskôr druhé. Po pár rokoch sa im narodilo tretie dievčatko. Aké mali pocity na začiatku svojho rozhodnutia stať sa pestúnmi? Ako pestúnstvo vnímajú teraz? A ako prekonávajú ťažkosti spojené s minulosťou jednej z dievčat, ktoré ich v pestúnstve stretávajú? Pozrite si tretí krátky film o pestúnstve, v ktorom Foltínovci rozprávajú o týchto a ďalších témach.