S cudzími sa nerozpráva! Alebo?

Čo by malo vedieť vaše dieťa, keď má 18 rokov? Sme na Stanforde, jednej z najlepších univerzít sveta, kde sa dostávajú najúspešnejší mladí ľudia, ktorí majú skvelé prezentačné schopnosti, píšu pútavé eseje, vyhrávajú súťaže… elita v tom najlepšom slova zmysle. Na škole je dekanka pre prichádzajúce ročníky, ktorá ich sprevádza adaptačnou fázou na nové prostredie z hľadiska študijných procesov a aj po praktickej stránke života, ako je bývanie, jedenie, pranie, cestovanie.

 

Keď sme si prečítali pozorovanie pani dekanky Julie Lythcott-Haims, zdalo sa nám to ako dobrá spätná väzba pre nás rodičov vo viacerých oblastiach. Špeciálne sa v tom zozname už od bodu jedna dá čítať, ako my rodičia málo posilňujeme svoje deti k ich kooperácii so širším vzťahovým prostredím v komunite. Aby vedeli samostatne cestovať, orientovať sa vo vzťahoch, riešiť záťažové situácie.

 

Čo by teda mal vedieť každý 18-ročný človek?

  • HOVORIŤ S CUDZÍMI ĽUĎMI

Naše deti učíme, aby sa nerozprávali s cudzími ľuďmi, s dobrým úmyslom ochrániť ich. Účinnejšie by však bolo, keby sme ich naučili rozlíšiť tých pár neznámych, ktorí môžu pre ne znamenať ohrozenie, od väčšiny dobrých ľudí, s ktorými môžu nadviazať bezpečné vzťahy.

Mladí dospelí sa v reálnom svete bežne stretávajú s učiteľmi, predavačmi, kolegami, personálom v nemocnici či vodičmi verejnej dopravy. S týmito cudzími ľuďmi majú často problém nadviazať konverzáciu alebo vypýtať si od nich to, čo potrebujú. Je nevyhnutné, aby bol 18-ročný mladý človek schopný pristupovať k  neznámym ľuďom s rešpektom, nevyhýbať sa očnému kontaktu, ale bez obáv sa vedieť spýtať na pomoc, cestu, alebo radu, ktorú potrebuje v každodennom živote aj od ľudí, ktorých dobre nepozná.

 

  • DOKÁZAŤ SA ORIENTOVAŤ

Svoje deti zvykneme rozvážať autom alebo ich sprevádzať na miesta, na ktoré sa môžu bezpečne dostať autobusom, bicyklom alebo pešo. Ak deti všade odprevádzame, oberáme ich o možnosť naučiť sa orientovať a poznať cestu medzi dvoma miestami. Mladý dospelý by mal byť schopný nájsť si sám cestu aj bez pomoci rodiča na telefóne. Mal by zvládnuť naplánovať si spoje a prestupy mestskej hromadnej dopravy tak, aby sa čo najrýchlejšie dostal z jedného miesta na druhé. Pokiaľ sa stratí, nemalo by mu robiť problém využiť možnosť spýtať sa okoloidúcich o pomoc.

 

  • ORGANIZOVAŤ SI SVOJE POVINNOSTI, PRACOVNÉ NASADENIE A TERMÍNY

Svojim deťom zvyčajne pripomíname termíny odovzdania domácich úloh alebo ich napomíname, kedy majú s prípravou začať. Niekedy im s úlohami pomáhame alebo ich dokonca spravíme za nich v dobrej viere, že to robíme pre ich dobro. Paradoxne, ak zasahujeme do povinností dieťaťa prispievame k tomu, že deti majú neskôr problém stanoviť si priority a manažovať svoje pracovné nasadenie. Je dôležité, aby mladí vedeli svoje termíny dodržiavať bez pravidelného pripomínania rodičov.

 

  • PRISPIEŤ K CHODU DOMÁCNOSTI

V dnešnej dobe sa deti zúčastňujú na mnohých mimoškolských aktivitách, čo často obmedzuje priestor na ich aktívne zapojenie do chodu domácnosti. Deti málokedy prosíme o pomoc s domácimi prácami, alebo ich od upratovania, umývania riadu, žehlenia a pod. chceme ušetriť. V období dospievania je nevyhnutné, aby sa deti vedeli postarať o naplnenie vlastných potrieb, boli citlivými voči potrebám druhých a rešpektovali ich. Je tiež dôležité, aby prispievali svojim dielom k chodu celku, čomu sa deti učia v prvom rade vo vlastnej rodine.

  • RIEŠIŤ MEDZIĽUDSKÉ PROBLÉMY A KONFLIKTY

Snažíme sa zabrániť zraneniu detí tým, že sa usilujeme vstupovať do nedorozumení a konfliktov detí, aby sme ich vyriešili či zmiernili. Keď má dieťa konflikt so spolužiakmi alebo problém s prísnym učiteľom a situácia sa zhoršuje, zasahujeme. Snažíme sa konflikty vyriešiť za deti alebo sa o nich aspoň porozprávať s dospelými. Od dospelých neskôr očakávame, že budú prihliadať na situáciu nášho dieťaťa. Ak rodičia riešia medziľudské problémy detí, ochudobňujú ich o možnosť naučiť sa čeliť problémom, riešiť konflikty a pozerať sa na ne z inej perspektívy.

 

  • VYSPORIADAŤ SA S NEÚSPECHMI A PÁDMI

Ako rodičov nás prirodzene bolí, keď vidíme, ako naše deti trpia, zlyhávajú, alebo sú sklamané. Je však dôležité nechať deti experimentovať a učiť sa z vlastných chybách. Mladí dospelí potrebujú zažiť, že v bežnom živote sa veci vždy nevyvíjajú v ich prospech. Potrebujú vyskúšať, že sú schopní zvládnuť prekážky, ktorým čelia. Skúsenosť s neúspechom je dokonca kľúčom k tomu, aby sa z nich stali odolnejší, vynaliezavejší ľudia, odhodlaní dosiahnuť stanovené ciele.

 

  • ZAROBIŤ SI PENIAZE A VEDIEŤ S NIMI HOSPODÁRIŤ

Pokiaľ deti nebrigádujú alebo dostávajú peniaze od rodičov vždy, keď si ich vypýtajú, nebudú schopné vážiť si hodnotu vecí a hospodáriť s vlastnými peniazmi. Medzi dôležité zručnosti, ktoré by mal mladý 18-ročný človek ovládať, patrí schopnosť zarobiť si peniaze a rozumne s nimi hospodáriť. Spolu s touto schopnosťou sa u nich začne budovať zmysel pre zodpovednosť. Naučia sa plniť si vopred stanovené úlohy a nadobudnú pocit zodpovednosti voči šéfovi, ktorý ich nebude bezpodmienečne milovať ako ich rodičia.

  • DOKÁZAŤ RISKOVAŤ

Priali by sme si, aby sa naše deti na ceste života nikdy nestretli s neprekonateľnými prekážkami. Niekedy by sme im najradšej bezproblémovú cestu vyšliapali sami, aby sa vyhli všetkým možným nástrahám. Mladí dospelí ale potrebujú na vlastnej skúsenosti zažiť, že úspech prichádza potom, ako sa pokúšajú, padajú a opäť vstávajú a experimentujú. Tým, že sa vyrovnávajú so situáciami, ktoré sa nepodarili podľa ich predstáv a znova skúšajú alebo riskujú, že opäť neuspejú, sa stávajú statočnejšími a odolnejšími.

 

A ako tieto potrebné zručnosti naučiť svoje dieťa?

Julie Lythcott-Haims navrhuje jednoduchú 4-stupňovú stratégiu výučby životných zručností, o ktorú sa rodič môže opierať, keď chce dieťa naučiť akúkoľvek činnosť:

Najprv: robme činnosť pre dieťa

Neskôr: robme činnosť spolu s dieťaťom

Potom: sledujme, ako dieťa činnosť vykonáva samo

Nakoniec:  dieťa činnosť zvláda úplne nezávisle

 

Zdroj: [Originally appeared in my book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success (Henry Holt & Co., 2015)]