Aké charakteristiky mali dospelí, ktorí nás v detstve ovplyvnili?

Spomeňte si, kto vás ovplyvnil v čase dospievania… Kto sa stal pre vás vzorom, na základe ktorého sa aj dnes rozhodujete, komunikujete, tvoríte vzťahy?

 

Pri tejto otázke padajú spontánne reakcie, že to bol tréner, učiteľka hudby, strýko, staršia sesternica, krstný, matikár… Čo bolo však to, čo ich odlišovalo od ostatných dospelých?

Všetci títo ľudia ovplyvnili niekoho (na rozdiel od iných) tým, že prekročili svoju základnú rolu strýka, učiteľky… A tak sa pýtame ďalej, čím títo ľudia uviazli vo vašej mysli tak výrazne, že ovplyvnili vaše dnešné rozhodovanie a možno o tom ani nevedia? Čo robili ináč, navyše, nezvyčajne? Čím prekračovali svoje role?

 

Nižšie vám ponúkame zoznam vlastností a charakteristík dospelých, ktorí sa stali dôležitými pre deti vo svojom okolí, ale aj v ich ďalšom živote. Zoznam toho, ako sa aj my môžeme stať pre deti v našej pomyselnej komunite dôležitou podporou:

 

  1. trávil so mnou (neformálny, osobný) čas
  2. bol voči mne partnerský
  3. naozaj sa so mnou rozprával
  4. nekritizoval ma
  5. povzbudzoval ma
  6. dal mi dôveru
  7. bol ľudský, autentický
  8. bol nadšeným expertom v nejakej téme a to ma inšpirovalo.

 

Nech sa tento zoznam stane aj pre nás inšpiráciou rozvíjať možnosti správania, ktoré sú nenáročné, ale môžu znamenať veľa!

 

Vygenerovali sme ho na základe skúsenosti s prípravou učiteľov na tútorskú rolu pre deti.
Na jednom cirkevnom gymnáziu majú študenti takpovediac namiesto triedneho učiteľa individuálneho tútora. Na začiatku školského roka si ho vyberú spomedzi učiteľov a následne sa s ním potom stretávajú 2x za mesiac. Úloha učiteľa – tútora je neučiteľská, v tomto prípade má byť sprievodcom, lampou na ceste, zrkadlom, má klásť otázky a nedávať rady ani odpovede. Témy prináša študent z oblasti študijných procesov, vzťahov v triede, z rozhodovania o svojom ďalšom smerovaní… Prirovnať tento formát k niečomu v rámci našej kultúry nie je jednoduché, pretože stretávanie dospievajúceho človeka s dospelým je u nás veľmi zriedkavý jav a tým pádom nezvyčajný. Na začiatku školského roka sa preto zvykneme rozprávať, aký je rozdiel medzi rolou učiteľa, ktorý prevažne komunikuje so skupinou študentov v triede a tútora, ktorý rozvíja vzťah jeden na jedného. Hľadáme aspoň nejaké paralely v našom svete, aby sme si to vedeli predstaviť a trocha ukotviť. Učitelia sa vracajú do svojho detstva, identifikujú dospelých, ktorí boli pre nich dôležití a ich vlastnosti.

 

M. Roháček