O Návrate

Sme sieťová nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch), ale v bezpečných biologických alebo náhradných rodinách.

 

  1. Rodinám v ohrození pomáhame vytvárať bezpečný domov a dobré vzťahy.
  2. Náhradné rodiny sprevádzame, aby si vytvorili vzťahovú väzbu s deťmi, porozumeli im a napĺňali ich potreby.
  3. Vzdelávame rodičov a odborníkov, rozvíjame know-how a presadzujeme zmeny systému starostlivosti o deti.
  4. Meníme verejnú mienku, šírime hodnotu rodičovstva a detstva prežitého v rodine.

 

V rámci komunikácie je naším cieľom zvyšovať pochopenie a citlivosť pre ozajstné potreby detí a otvorenosť ľudí pre prijatie dieťaťa. Snažíme sa zvyšovať toleranciu okolia voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k rodinám, ktoré čelia rôznym ťažkostiam a obmedzeniam a snažia sa prekonať kritické životné obdobie.

 

V ostatných rokoch sme sa prihovárali rodičom, aby sme ich podporili a posilnili ich vzťah s deťmi (projekty Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech/rodiča v pohode).

 

V projekte KEĎ IDE O ŽIVOT sa obraciame na vás – ,,ostatných dospelých“, ktorí sa s deťmi každý deň prirodzene stretávate ako ich susedia, okoloidúci, spolucestujúci, rodičia spolužiakov, ich širšia rodina…

Pretože ako sa majú, ako vnímajú svet, život a seba samého máme v rukách aj my – ľudia, ktorí sme im nablízku a tvoríme ich komunitu. Niekedy stačí málo a môžeme sa pre ne stať dôležitou podporou. Niektorí z nás môžu dieťaťu darovať vzťah, ktorý má preň nenahraditeľnú hodnotu. Veríme, že sa nájdu aj ľudia, ktorí sa budú chcieť otvoriť ešte širšie a môže v nich začať rásť rozhodnutie ponúknuť opusteným deťom domov. Viac v O projekte.

 

www.navrat.sk