O projekte

Okolo každého z nás sú deti, ktorým ide rôznym spôsobom o život. O kvalitu ich života, súčasného i budúceho. Pretože to, čo prežijú alebo, naopak, neprežijú v detstve, ich ovplyvní na celý život.

 

Projekt (Keď) Ide o život, ktorý realizujeme v Návrate v spolupráci s Nadáciou Orange, má za cieľ predstaviť pestúnstvo a jeho rôzne rozmery.
Od ,,pestúnstva“ ako otvorenosti a vnímavosti k potrebám detí až po pestúnstvo ako šancu na život v rodine pre deti vyrastajúce bez rodičov.

 

Základný fenomén, na ktorom stojí akákoľvek pomoc dieťaťu je v každom z nás. Keď vidíme dieťa v ohrození, bez pomoci, automaticky sa v nás rozbieha prirodzený ochranársky proces. Inštinktívne reagujeme na detský plač alebo na dieťa, ktoré spadlo či si ublížilo… Všimneme si ho, bežíme mu na pomoc, odkladáme všetko, čo máme v rukách. Nepremýšľame nad tým, reagujeme až fyziologicky. Je to dôležitá výbava každého z nás, ktorá zabezpečuje prežitie ľudského rodu a dokonca funguje aj v niektorých živočíšnych spoločenstvách. Máme to prirodzene v sebe.  Stačí počúvať tento svoj vnútorný hlas. Preto vás v I. ročníku projektu (Keď) Ide o život povzbudzujeme: MÁŠ TO V SEBE! (2016).

 

 

Krok ďalej môžeme spraviť, ak si všímame deti vo svojom bezprostrednom okolí so záujmom a zámernejšie hľadáme spôsoby ako im byť podporou. Pýtajme sa samých seba: ,,Kto som a kým sa môžem stať pre dieťa z mojej komunity?” Dieťa od susedov, ktoré sa potuluje často samo vonku, môžeme pozvať k nám, aby sa pohralo, pomôcť mu s domácimi úlohami, vziať ho na výlet, ponúknuť pomoc a priateľstvo jeho rodičom. NIEKEDY STAČÍ MÁLO (2017). Tieto spôsoby hľadáme spolu v II. ročníku kampane s rovnomenným názvom.

 

Na tejto základnej výbave, ktorú máme v sebe – všímavosť, automatická pohnútka pomôcť dieťaťu, uvedomenie, že dieťaťu, ak je ohrozené alebo opustené ide o život – môže vyrásť rozhodnutie ponúknuť dieťaťu vzťah a domov. Tak vzniká pestúnsky vzťah, ktorý stojí už na nie krátkodobých či občasných aktivitách, ale dlhodobom záväzku byť tu pre dieťa. Čo to znamená byť pestúnom? Viac o pestúnstve ako postoji i forme náhradnej rodinnej starostlivosti sa dozviete budúci rok v III. ročníku našej kampane BYŤ PESTÚNOM (2018).

 

Prečo sa venujeme rozvoju pestúnstva? 

Na Slovensku sa za posledných 20 rokov dramaticky a pozitívnym smerom zmenila starostlivosť o deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej rodine. Len málo ľudí už dnes považuje za dobré dlhodobé riešenie život v detskom domove. Veľa maličkých detí nachádza nový domov v adoptívnej rodine a nepovažujeme to už za zvláštnosť. Malé deti, ktoré nemôžu byť adoptované a sú v starostlivosti detského domova, už vyrastajú v profesionálnych rodinách minimálne do šiestich rokov, pretože si uvedomujeme, že vzťah s jednou blízkou osobou je v ranom detstve nenahraditeľný a bez neho dieťa emocionálne, sociálne aj mentálne stráda. V určitom zmysle ide dieťaťu bez rodiny o život.

 

Napriek týmto pozitívnym zmenám je na Slovensku stále veľká skupina detí, ktoré vyrastajú dlhodobo mimo rodinného prostredia. Sú to hlavne staršie deti, medzi 8. a 18. rokom, deti so zdravotnými problémami, väčšie súrodenecké skupiny. Pre tieto deti ťažko hľadáme rodinu a dostali dokonca svoju nálepku „ťažko umiestniteľné deti“.

 

Riešením pre tieto deti môže byť pestúnska starostlivosť, o ktorej sa na Slovensku málo hovorí, málo ľudí rozumie, čo to vlastne je. Pestúni sa starajú o zverené dieťa do jeho 18 rokov, dieťa ale môže komunikovať so svojou biologickou rodinou, pokiaľ chce a je to preň užitočné. Pestún dostáva príspevok na zverené dieťa a tzv. odmenu pestúna, takže je do určitej miery pestúnstvo finančne podporené. Aby mohla byť pestúnska starostlivosť efektívnym riešením pre veľkú časť detí, ktoré sú dnes „zaseknuté“ v inštitucionálnej starostlivosti, je potrebné upraviť pestúnstvo legislatívne, zabezpečiť systematické odborné služby pre pestúnov, zvýšiť materiálne a finančné zabezpečenie a vytvárať podporné prostredie pre pestúnov v komunite.

Ak sa chcete dozvedieť viac o pestúnstve ako forme náhradnej rodinnej starostlivosti, navštívte www.adopcia.sk