Byť pestúnom

O tom, čo to znamená byť pestúnom a darovať vzťah opustenému dieťaťu, sa dozviete viac v treťom ročníku projektu (2018). Sledujte nás!

 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o pestúnstve ako o forme náhradnej rodinnej starostlivosti, navštívte: www.adopcia.sk.